Civilní maska

  • Civil Mask

    Civilní maska

    1. Nízký respirační odpor, žádný zápach, žádné podráždění.
    2. PFE (filtrační účinnost neolejových částic) ≥ 30%
    3. Zabraňte znečištění způsobenému bakteriemi, prachem, stříkající kapalinou a kapičkami.